prevezatv.gr
ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ: Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας βρίσκεται πάντα ο Έλληνας παραγωγός, ιδίως ο νέος

Κοινοποίηση

Άρθρο του Συντονιστή Ηπείρου της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Ν.Δ, Ιωάννη Βέργου
Εργαζόμαστε συστηματικά και ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να υποστηρίξουμε με σύγχρονες και καινοτόμες πολιτικές, την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων με προστιθέμενη αξία, συνδεδεμένων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις παραδόσεις του τόπου της παραγωγής τους.

Πλεονέκτημα της Χώρας μας ο τομέας της αγροδιατροφής και η διεθνής προώθηση της Ελληνικής Διατροφής αποτελεί αναπτυξιακή μας προτεραιότητα.

Η Κυβέρνηση μας έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας των κρίσεων των τελευταίων ετών, στήριξε αποφασιστικά τον αγροτικό τομέα. Παράλληλα με την κρατική στήριξη, νέοι κοινοτικοί πόροι εξασφαλίστηκαν από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ), που έχουν εγκριθεί για την περίοδο 2021 – 2027, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εφαρμογή μιας ριζικής και ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης ήδη από τον πρώτο μήνα.

· Απαλλαγή, για πρώτη φορά, από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50%, των φορολογητέων κερδών σε αγρότες που μετέχουν σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και συμβολαιακή γεωργία.

· Εφαρμόστηκε ο μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία το έτος 2022.

· Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο για πρώτη φορά μετά το 2016, όπου καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ (73 εκατομμύρια 2022, 76 εκατομμύρια 2023).

· Εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα και τους αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021 με συντελεστές που ξεκινούν από το 9% για τα πρώτα 10.000,00 €

· Επαναφορά στο 55% από το 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα φυσικά πρόσωπα, σε μόνιμη βάση από το φορολογικό έτος 2020

· Μείωση και μάλιστα σε μόνιμη βάση, του ΦΠΑ για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα από το 13% στο 6% Χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης ίσης με το 2% επί του τζίρου για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, λόγω του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης

· Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα (αγροτικοί συνεταιρισμοί, νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών) από το 13% στο 10%

· Δόθηκαν 473 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας στους αγρότες ως άμεσα μέτρα στήριξης

· Δόθηκαν 141 εκατομμύρια ευρώ μέσω κρατικών ενισχύσεων την περίοδο 2019- 2022 στους παραγωγούς.

· Η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερης από 500 Kw πλέον συνιστά αγροτική εκμετάλλευση με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και της αύξησης του αγροτικού εισοδήματος

· Αναστολή, για τα φορολογικά έτη 2019-2023, της καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά, είτε με την μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ κάθετων.

· Δεν επιβάλλεται στην αξία των αγροτεμαχίων συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ.

· Ενεργοποίηση της κάρτας του Αγρότη νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής μας ήταν και είναι η στήριξη των Ενώσεων και των ομάδων παραγωγών με κάθε εργαλείο που υπάρχει στη διάθεση μας.

· Θεσπίσαμε διάταξη με την οποία επαναφέραμε την θεσμική εκπροσώπηση του Συνεταιριστικού Κινήματος μέσω της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ)

· Όλα τα μέλη των συνεταιριστικών σχημάτων και των ομάδων παραγωγών που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ΠΛΕΟΝ έχουν 50% μείωση της φορολογίας τους για πάντα, καθώς επίσης και κάθε γεωργός-κτηνοτρόφος , ο οποίος έχει συμβολαιακή σχέση με ιδιωτική εταιρία, και με συνεταιρισμό εφόσον παραδίδει τουλάχιστον το 75% της παραγωγής τους σε αυτούς.

· Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα (αγροτικοί συνεταιρισμοί, νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών) από το 13% στο 10%.

· Με την ψήφιση του νόμου 4673/2020 δόθηκε η δυνατότητα συνεργασιών των Συνεταιρισμών με τον ιδιωτικό τομέα εφόσον οι Γενικές Συνελεύσεις με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το αποφασίσουν επειδή κρίνουν όλοι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους, δίνοντας την δυνατότητα της συμμετοχής των ιδιωτών έως το 35% του συνεταιριστικού κεφαλαίου

· Καταργήθηκε ο περιορισμός της θητείας του Προέδρου σε δύο μόνο θητείες που έθετε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ και ορίστηκε ότι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) μπορούν να αναγνωριστούν όχι μόνο Ανώνυμες Εταιρείες αλλά και ΕΠΕ και ΙΚΕ στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και Συνεταιρισμοί και άλλες ΑΕΣ αλλά και αγρότες, καθιστώντας τον θεσμό των εταιρικών συμπράξεων περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσματικό.

· Επίσης επετράπη η διανομή των κερδών στους συνεταίρους (όχι των πλεονασμάτων διαχείρισης τα οποία επιτρεπόταν η διανομή τους), με αυτοτελή φορολόγηση.

Αναμορφώνουμε τον ΕΛΓΑ και θα είμαστε δίπλα στους αγρότες σε ό,τι χρειαστούν .

· Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ ύψους πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν την τριετία 2019-2022, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε μία Κυβερνητική περίοδο.

· Διεκδικήσαμε τα χρήματα που «λίμναζαν» επί χρόνια, ως προς τη στήριξη του Κράτους προς τον ΕΛΓΑ, τα οποία δόθηκαν στους πληγέντες από τις καταστροφές 2019-2022 (200 εκ ευρώ).

· Δίνονται προκαταβολές έως και 60% σε αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

· Καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για καταστροφές στο προανθικό στάδιο.

· 27 εκατομμύρια ευρώ για εγκατάσταση δικτύων χαλαζικής προστασίας μέσω του προγράμματος Δράση 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο» του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

· Ολοκληρώνεται άμεσα η τελική πρόταση για την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση των νέων αγροτών, στη βάση μακροπρόθεσμων πολιτικών αναζωογόνησης του αγροτικού μας πληθυσμού, και όχι η πρόσκαιρη ψηφοθηρική και επιδοματική πολιτική που εφαρμόστηκε στις προσκλήσεις του Υπομέτρου των Νέων Αγροτών.

· Θεσπίσαμε το πρόγραμμα Νέων Αγροτών συνολικού ποσού 525 εκατ. ευρώ / έως 40.000 ευρώ ανά δικαιούχο, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί

· Σχεδιάζουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν προγράμματα Νέων Αγροτών κάθε χρόνο.

Για την ΝΔ η αγροτική οικονομία αποτελούσε και αποτελεί πάντοτε κυρίαρχο πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, για την επόμενη τετραετία, προγραμματίζουμε:

Ø Αύξηση του αριθμού των κατ’επάγγελμα νέων αγροτών κατά 60.000 μέχρι το 2027.

Ø Οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Ø Εμπορία αγροτικών προϊόντων (τυποποιημένων) δια μέσω αγροτικών συλλογικών σχημάτων από το 18% στο 27% το 2027.

Ø Αύξηση γεωργικών εκτάσεων για παραγωγή βιολογικών προϊόντων από το 9,1% στο 16,4% το 2027.

Ø Δικαιότερες και ταχύτερες αποζημιώσεις για όλους τους δικαιούχους με την επικαιροποίηση κανονισμού ΕΛΓΑ.

Ø Επιστροφή ΕΦΚ στο Diesel στους αγρότες και για το 2023.

Ø Νέα αρδευτικά έργα σε όλη την επικράτεια και εκσυγχρονισμός των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, που θα αρδεύουν περισσότερα από 1,3 εκατ. στρέμματα και θα ωφελήσουν πάνω από 100.000 αγρότες.

Σταθερά και Τολμηρά, κοιτώντας Μπροστά, δημιουργούμε τον πρωτογενή τομέα του μέλλοντος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Λυκείου Πρέβεζας

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αγνοείται 80χρονη στο Καναλάκι Πρέβεζας

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΣ: «Ψευδής και ανυπόστατη» η προθεσμία εγγραφής των ετεροδημοτών στις 31 Μαΐου

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ