prevezatv.gr
D343f2b9a4a3bfb5516666b9e09e65be Xl
ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΗΠΕΙΡΟΣΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με 16 θέματα συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Κοινοποίηση

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει δια ζώσης το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας στην Αίθουσα συνεδριάσεων στο δημαρχείο, σήμερα Τετάρτη 16 Αυγούστου και ώρα έναρξης 15:00.

 1. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Σ021 Έργα συντήρησης νεκροταφείων Δήμου Πρέβεζας» συμβατικού ποσού 26.190,00€ (με Φ.Π.Α.).
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου ΠΕ Πρέβεζας για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ (ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε=19,00τμ» προϋπολογισμού 37.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
 4. Εξέταση αίτησης για παραχώρηση τμήματος ακινήτου.
 5. Απαγόρευση στάθμευσης και σήμανση διαφόρων οδών της πόλης προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων, σύμφωνα με την αριθμ. 19/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΦΟΩΞΧ-ΗΤΚ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης Δημοτικού Καφενείου στη θέση “ΠΑΛΙΟΣΑΡΑΓΑ”, Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
 7. Εξέταση αίτησης για παράταση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.
 8. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης πλησίον του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
 9. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2023.
 10. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.
 11. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024.
 12. Επικύρωση Ο.Π.Δ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας έτους 2023.
 13. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
 14. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
 15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στην 38η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2023 των Μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ.
 16. Xρονική επέκταση προμήθειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας – χρονική επέκταση ομάδων ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και αναπροσαρμογή τιμών των προϊόντων σύμφωνα με τον Δ.Τ.Κ .

atpreveza.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τον επόμενο μήνα ανακοίνωση σχετικά με την μεταρρύθμιση των Συνθηκών

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Διακοπή νερού τη Δευτέρα στο Κανάλι

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Στον κατάλογο της Unesco τα χρηστήρια ελάσματα της Αρχαίας Δωδώνης

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ